keyboard-1209466_1920

Poznaj rodzaj inteligencji swojego dziecka

Twoja pociecha bez problemu zapamiętuje dłuższe teksty, spontanicznie tworzy własne piosenki, a może raczej woli być ciągle w ruchu lub przeciwnie – godzinami może obserwować mrówki? Warto obserwować te naturalne zachowania dziecka, ponieważ wskazują na to jaki posiada rodzaj inteligencji i jak wspierać jego naturalne talenty.

 

Rodzice czy nianie na podstawie obserwacji są w stanie określić, jaki rodzaj inteligencji ma dziecko i w zależności od tego właściwie zaplanować codzienne aktywności.

 

Teoria inteligencji wielorakich
Już ponad 30 lat temu amerykański psycholog Howard Gardner zauważył, że oprócz umiejętności mierzonych standardowo przez testy IQ istnieje jeszcze osiem innych dziedzin inteligencji, spośród których szczególnie dobrze rozwinięta i dominująca jest zazwyczaj jedna (lub kilka na podobnym poziomie, ale wyraźnie górująca nad pozostałymi). Rodzaj dominującej inteligencji będzie raczej stały przez całe życie. Nawet jeśli w trakcie rozwoju pójdziemy w innym kierunku pod wpływem rodziców, grupy rówieśniczej czy nauczyciela/autorytetu, to pewne wrodzone nam zdolności będą zawsze miały przewagę nad innymi. Kwestią otwartą pozostaje to jak będziemy je wykorzystywać. Jeśli pominiemy je w rozwoju, to bardzo prawdopodobne, że nie będziemy czuć się prawdziwie spełnieni.

 

Test na inteligencje wielorakie
W przypadku dorosłych istnieją specjalne testy, za pomocą których określamy swój rodzaj inteligencji, natomiast w przypadku dzieci, to jego rodzice bądź opiekunowie określają, w których obszarach malec jest najbardziej rozwinięty. Test (udostępniamy go pod tekstem) można z powodzeniem stosować u dziecka w wieku przedszkolnym. Kwestionariusz pytań jest podzielony na 8 części, tak jak liczba rodzajów inteligencji, tj. językowa, logiczno-matematyczna, muzyczna, przestrzenna, cielesno-kinestetyczna, interpersonalna, intrapersonalna i przyrodnicza. Zaznaczając odpowiedzi na pytania z testu, określamy, w jakim stopniu dziecko (punktacja od 0 do 3, od wcale do bardzo) na przykład zapamiętuje nowe słowa, bawi się samodzielnie bądź odnajduje w grupie, potrafi rozwiązywać zagadki, odtwarza usłyszane melodie itd. Wynik czasami jest jednoznaczny. Możemy wyraźnie zauważyć przewagę np. inteligencji językowej nad pozostałymi rodzajami. Może się też równie dobrze zdarzyć, że dziecko będzie miało kilka mocnych obszarów. Nierzadko zdarza się, że inteligencja intrapersonalna będzie na równi silna z cielesno-kinestetyczną, językowa może iść w parze z muzyczną, a logiczno-matematyczna z przestrzenną. Wówczas mamy większe pole do popisu. Poprzez odpowiednio dobrane książki, ciekawe rozmowy, a przede wszystkim przez kierunkowe zabawy możemy wzmocnić dziecko w ich naturalnym rozwoju.

 

Test na inteligencje wielorakie

 

Charakterystyka profili inteligencji
Gardner zaproponował osiem rodzajów inteligencji, ale też zastrzegł, że ten zbiór nie jest zamknięty. Według niego możemy wyróżnić:

1) inteligencję logiczno-matematyczną – najbardziej zbliżona do testów IQ. Ułatwia postrzeganie wzorców i prawidłowości, rozwiązywanie łamigłówek, myślenie dedukcyjne (przyczynowo-skutkowe) i abstrakcyjne;

2) inteligencję ruchową – właściwa dla dobrych tancerzy czy sportowców, ułatwia naukę nowych ruchów, np. ćwiczeń gimnastycznych;

3) inteligencję muzyczną – osobom nią obdarzonym łatwo przychodzi nauka śpiewu, czy gry na instrumencie, wyłapywanie fałszywych dźwięków. Bywa powiązana z logiczno-matematyczną;

4) inteligencję lingwistyczną (językową) – odpowiada za bogate słownictwo, synonimy, rozwiązywanie krzyżówek, gier słownych itd. Ułatwia i przyspiesza naukę języków obcych;

5) inteligencję wizualno-przestrzenną – właściwa artystom, architektom, ale także pilotom czy nawigatorom. Osoby nią obdarzone chętnie posługują się schematami, mapami pamięci, tabelkami itd.;

6) inteligencję interpersonalną – odpowiada za szeroko rozumiane kontakty międzyludzkie odczytywanie emocji, rozumienie motywów. Zwykle powiązane z umiejętnością perswazji, ale i manipulacji;

7) inteligencję intrapersonalną – charakterystyczna np. dla trenerów personalnych – takie osoby potrafią się zmotywować, samorealizować i przekazywać tę wiedzę innym;

8) inteligencję przyrodniczą (naturalistyczną) – właściwa osobom lubiącym przyrodę i zwierzęta.

 

Klucz do testu

 

Test na inteligencje wielorakie możemy wykonać sami albo skorzystać z pomocy psychologa – w wielu poradniach jest on już na porządku dziennym. Kiedy już określimy w jakim obszarze dziecko czuje się najpewniej, możemy pomóc mu wzmacniać te naturalne predyspozycje. W następnym artykule podpowiemy, jak pracować nad poszczególnymi inteligencjami wyróżnionymi przez profesora Gardnera, tak aby rozwijać potencjał dziecka.

 

To jest I część -> przeczytaj część II  – “Zabawy rozwijające inteligencję dziecka”