Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych. |RODO|

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu serwisu  alenianie.pl

 • 1. Administratorem danych osobowych jest aleNianie których właścicielem jest Joost Justyna Romaniuk z siedzibą przy ulicy Czumy 2/36, 01-355 Warszawa. NIP 7331291383 , REGON 380451923. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować pod adresem kontakt@alenianie.pl, korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://alenianie.pl/kontakt/ lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych osobowych.
 • 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w celu należytej realizacji usługi, zgodnie z Regulaminem Organizatora oraz w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
 • 3. Zgoda, o której mowa w pkt. 2, może być w każdej chwili wycofana przez przesłanie informacji na adres kontakt@alenianie.pl.
 • 4. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji usługi serwisu aleNianie, co jasno oznaczono w formularzu zgłoszeniowym.
 • 5. W ramach realizacji usługi serwisu aleNianie, dane osobowe Użytkowników zostaną ujawnione podmiotom trzecim(tj. nianiom, wykonującym usługi oferowane przez aleNianie, osobom szukającym opieki dla dzieci).
 • 6. Podmioty wskazane w pkt. 5, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa względem RODO oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez aleNianie.
 • 7. Dane udostępnianie przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
 • 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • 9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
 • 10. W każdej chwili, Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

Pliki COOKIES (Ciasteczka)

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony alenianie.pl

 • Administratorem danych osobowych jest aleNianie których właścicielem jest Joost Justyna Romaniuk z siedzibą przy ulicy Czumy 2/36, 01-355 Warszawa. NIP 7331291383 , REGON 380451923
 • Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się Administrator nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
 • Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics i ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności serwisu. Korzystając ze stron serwisu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics.