accountant-1238598_1920

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – dobry wybór dla niani na działalności

Jeśli zdecydowałaś się związać swoją pracę zawodową z byciem nianią, to z pewnością chcesz też uregulować zatrudnienie pod kątem formalnym. Jednym z dobrych rozwiązań jest założenie działalności, a najlepszą formą opodatkowania dla pracującej na własny rachunek niani będzie opodatkowanie na zasadach ogólnych.

 

Samozatrudnienie to da niani dobry ruch, który daje spore możliwości na rozwinięcie skrzydeł w pracy.

 

Preferencyjne składki dla rozpoczynających działalność
Założenie działalności zajmuje dziś kilka chwil i wiąże się z możliwością uzyskania dotacji na start, jak też obniżonymi składkami na ZUS – przez pierwsze 6 miesięcy przedsiębiorca korzysta z tzw. ulgi na start, czyli jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a więc płaci tylko ok. 340 zł, następnie wchodzimy na mały zus, co oznacza, że wysokość składek będzie zależeć od naszych przychodów z tytułu działalności (w przypadku niani, która zarabia nie więcej niż 3 tys. miesięcznie składka wyniesie około 550 zł). To początkowe koszty, które dobrze jest doliczyć do zapłaty za pracę – Twój zleceniodawca doceni takie rozwiązanie, bo będą to dla niego niższe koszty niż w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę.

 

 

PKD dla niań
Kiedy wpisujesz działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wybierz jak najwięcej możliwych kodów PKD, czyli poszerz zakres swojej działalności. To nic nie kosztuje, a dzięki temu możesz też wykonywać dodatkową pracę, np. sprzedawać ubrania albo kosmetyki. Podstawowe pkd dla niani, to:

PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
Sekcja ta obejmuje: – opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach, – działalność fizjoterapeutyczną, – działalność pogotowia ratunkowego, – pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej, – pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania specjalistów w zakresie opieki medycznej. Kody, które występowały we wnioskach CEIDG-1 razem z 88.91.Z:

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.59.A Nauka języków obcych
PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

 

Wybór formy opodatkowania
Opodatkowanie na zasadach ogólnych opłaci się dla tych osób, które osiągają roczny dochód nie wyższy niż około 100.000 zł. Podatnik nie płaci podatku, gdy nie osiąga dochodu lub gdy jego dochód nie przekracza 3091 zł; przy czym dochód to przychód minus koszty, czyli to co zarobisz minus to, co wydasz (i rozliczysz). Dla opodatkowania skalą podatkową niezbędne jest więc stosowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), w której przedsiębiorca albo biuro rachunkowe, któremu przedsiębiorca to zleci, będzie prowadzić rozliczenia przychodów i kosztów. Koszty obniżają podatek dochodowy do zapłaty. Koszty niani to np.

• użytkowanie samochodu lub bilety do komunikacji – każde dojazdy do pracy,
• płatność dla biura rachunkowego,
• rachunek za telefon,
• rachunek za internet,
• toner, papier do drukarki (drukowanie materiałów edukacyjnych)
• pomoce edukacyjne, zabawki.

Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych wystawiasz rachunki lub faktury bez vat. W przypadku tej formy opodatkowania mamy możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

 

Praca na własny rachunek jest dla niani dobrym rozwiązaniem, które docenią także pracodawcy. Na początkowym etapie rozwoju dobrze jest wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, które pozwala zaoszczędzić na podatkach.